Nationale Raad

De Nationale Raad is het landelijk bestuur van de Nederlandse Orde van de Tafelronde. Zij zijn gekozen door de Algemene Ledenvergadering en dragen de verantwoordelijkheid voor de vereniging. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door voorzitter, secretaris en penningmeester. Het totale bestuur bestaat statutair uit 5, 6 of 7 leden.
 
Betalingen aan de Nederlandse afdeling van de Orde graag overmaken op:
Naam Int. Orde van de Tafelronde afd. Nederland
BIC INGBNL2A
IBAN NL77INGB0000664442
Opmerking Geef duidelijk aan, inclusief het betreffende jaartal, waar de betaling betrekking op heeft 

 

Kies hieronder een contactpersoon