Afhankelijk van hoe oud je bent, of hoe lang je al bij Tafelronde zit, zal er een specifieke gave bij jou passen. Deze sluit aan bij de ontwikkeling die je in je eigen leven en binnen Tafelronde doormaakt. Om hier bij stil te staan zijn er verschillende fases of ontwikkelingsstadia binnen Tafelronde. Bij ieder stadium hoort ook een gave, een symbool. De namen voor de verschillende ontwikkelingsstadia komen uit de legendes van Koning Arthur. Bij iedere toelichting vind je een couplet uit een lied, over de verschillende stadia, wat we in de tempel zingen.

 

Page

De jongsten (vanaf zes jaar) hebben als gave blijheid te geven aan alles wat bestaat. Zij heten de pages. Als symbool hebben zij het kristal en dit staat voor het allerpuurste wat er op de wereld is. Het groeide binnen in een rots en zo is er ook in ieder mens iets heel moois verborgen.

kristal-klein

"De blijheid der Page, zo klaar als kristal,
Waardoor alles groeien en bloeien zal.
En heel de natuur is een wondere droom,
Van vreugdevol geven, zo stralend en schoon."

 

 

 

Schildknaap

Daarna, op je negende, mag je schildknaap worden en krijg je als speciale gave vriendschap voor allen en alles. Op deze leeftijd beginnen vriendschappen steeds belangrijker en waardevoller te worden. Het groene twijgje, dat symbool staat voor levenskracht, hoort bij de schildknapen. Zoals het twijgje een deel is van een grote en machtige boom, zo zijn wij allemaal deeltjes van het ene leven.

takje-klein

 

"De Schildknaap brengt vriendschap voor alles wat leeft,
Waarvan 't levend licht gouden draden weeft.
Die flonkeren en stralen met lichtende schijn,
Als heldere stromen zo zuiver en rein."

 

 

 

Jonker

Als je dertien bent, mag je jonker worden en ontwikkel je als gave hulpvaardigheid. In deze levensfase zal je steeds een beetje meer van de wereld ontdekken. Je komt tot nieuwe inzichten en ontwikkelt eigenschappen om anderen te leren begrijpen. De rode roos is het symbool van de jonker. Deze staat voor medegevoel.

roos-klein

 

"De Jonker wil geven hulpvaardigheid,
Het leed verlichten tot dienen bereid.
De geurende roos van het medegevoel,
't Ontplooien in schoonheid, dat is Jonkers doel."

 

 

 

Ridder

Wanneer je ridder wordt (vanaf 18 jaar) krijg je de gave rechtvaardigheid. Op deze leeftijd trek je steeds verder de wereld in en sta je midden in de samenleving. Je gaat op eigen benen staan en probeert op jouw eigen manier te helpen waar mogelijk. Hierbij hoort het symbool van de gouden korenaren die staan voor de eigen, uniek ontwikkelde gaven.

koren-klein

 

"Rechtvaardig te zijn is de Ridderplicht,
Verliezend zichzelve in het stralende licht.
Hij draagt de banier van de goede strijd,
Tot in des Konings tegenwoordigheid."

 

 

 

Je krijgt er dus bij ieder nieuw stadium een gave bij. En de gaven uit de vorige stadia blijven natuurlijk bij je.